Velkommen til medarbeiderfest i Tveit menighet

Velkommen til medarbeiderfest i Tveit menighet

En fest for deg!!!

Vi i menighetsrådet ønsker å invitere alle som arbeider i kristent arbeid innen Tveit menighet til medarbeiderfest!!

Det betyr mye at akkurat DU er med i arbeidet i Guds rike.

Jobben du gjør er viktig. TUSEN TAKK!!!!

Sted:   Kirkekjelleren

Når:   Etter gudstjenesten søndag 17.   mars.

Kl:   12.30-14.30

 

Program:  Hent ned invitasjonen her:

*Mat og prat.

*Hilsen fra menighetsrådsformann

•«Drømmer for menigheten»(Idèmyldring)

* Underholdning

*Avslutning

Påmelding innen 10.mars til:

Thor-Arne Borlaug

Tlf:90245178