Diakoniplan for Tveit menighet 2017-21

Tegningen er hentet fra Vestvågøy – Diakoni.

“Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet»

Diakoni er en tjeneste for medmennesket og skaperverket og en tjeneste for Gud. Målet vårt er at diakonien skal være en grunntone i alle forhold i menigheten. Med diakonidefinisjonen som utgangspunkt har diakoniutvalget sett på hvordan vi i Tveit menighet, med utgangspunkt i de 4 områdene: nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet, kan lage tiltak hvor disse områdene blir konkretisert.

Vi kan ha mange drømmer og ønsker, men vi tror det er viktig å være realistisk og se tiltakene i sammenheng ikke minst med hvilke ressurser vi har tilgjengelige.

Les hele planen her: