Strusshamn menighet ønsker tilbakemelding!!!

Strusshamn kirke august 2012. Foto: H. Andersen

Lørdag den 25. august vil representanter for Strusshamn menighet være på Askøy senter. Her vil menigheten invitere til å delta med tilbakemelding på erfaringer og meninger om Strusshamn kirke og menighet.

Eget spørreskjema vil bli benytttet. 

Årsaken til at menigheten går aktivt ut blant travle handlende mennesker på en lørdag er at Strusshamn menighet er med i et prosjekt som heter «Menighetsutvikling i folkekirken».

Resultater fra spørreskjema vil bli behandlet som del av prosjektets arbeide.

– Vi ønsker å gi tilbakemeldinger på denne del ved et menighetsmøte som er planlagt til 3.oktober, sier Frode Eriksen, som er leder i Menighetsrådet.

–  Det er tre «saker» vi ønsker å få presentert ved vår «stand».

–          Aktivitetsfolder
–          Spørreskjema – få tilbakemelding på opplevelsen av  menigheten
–          Tidslinjen / historikk

Dvs fokus på punkt fase 1 og 2 i prosjektet  -ref tekst nedenfor.

Prosjekt «Menighetsutvikling»; er et målrettet arbeid for å sette menigheten bedre i stand til å være det den er kalt til å være, og å gjøre det den er kalt til å gjøre.

Utviklingsprosjektet går over tre år, med tre tydelige faser.

1.  Bli bevisst vår fortid – skrive menighetens historie.

2.  Utforske vår nåtid  – beskrive den situasjon menigheten er i nå, om lokalmiljøet og de utfordringer en her står overfor.  Spørre folk om deres erfaringer, meninger og holdninger om kirke og lokale menighetsliv, ved hjelp av spørreskjema undersøkelse og intervju med noen medlemmer i menigheten.

3.  Arbeide med visjoner og mål for fremtiden. På grunnlag av en analyse av menigheten, drøfte hva menigheten opplever at den er kalt til å være og kalt til å gjøre. Legge til rette for å eksperimentere med konkrete tiltak og se dette i rammen av en helhetlig plan.

Menighetsrådet har satt ned en egen gruppe som leder prosjektet. 

Denne lørdagen og påfølgene tre gudstjenester i Strusshamn, vil vedlagte spørreskjema bli delt ut. Du kan hente det ned her: Fint om du vil besvare skjemaet, og sende det til oss. Adressen er Strusshamn menighet, Lyngneset 26, 5302 Strusshamn eller per e-post til Kirkekontoret(a)kirken-askoy.no