Det nye soknerådet i Tveit

Tveit SoknerådDet nye soknerådet i Tveit som ble valgt i høst

Øverst fra venstre: Nestleder – Erita Gangdal, 1. vara – Vibeche Aga, Representant i trosopplæringsutvalget – Bodil Hugaas Torgersen, og sekretær – Grethe Kråkenes.

Nederst fra venstre: Representant i familiegudstjenesteutvalget – Karin-Sofie Wilhelmsen, Fellesrådsrepresentant – Ludvig Johansen, og Sokneprest – Peter R. Johansen. Menighetsrådsleder Thor-Arne Borlaug var ikke til stede da bildet ble tatt.

Tveit sokneråd har normalt møte tredje onsdag hver måned.