Påske i Askøykirkene!

 


Velkommen til Gudstjenester i kirkene på Askøy i påsken.  Under finner du gudstjenestelisten.

Så pynter vi vårt hus til fest
med lys og sang og glede
for Jesus som er hedersgjest
hos oss i dag til stede.
Av graven stod han opp igjen.
Halleluja!
En hellig søndag morgen.
Halleluja!
Så pynter vi vårt hus til fest
med lys og sang og glede.

T og M Kristin Solli Schøien 1980 – Salmer 97 no 105 

1.4.2012 Palmesøndag
Erdal kl.11.00 Dåp og nattverd. Sokneprest Michal Møgster. Offer: Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet.
Herdla kl.11:00 Nattverd. Sokneprest Astrid Marie Haugland. Offer: Kirkens Bymisjon Bergen.  

5.4.2012 Skjærtorsdag
Ask bo- og omsorgssenter kl.11:00 Nattverd. Sokneprest Astrid Marie Haugland.
Kleppestø sykehjem kl. 16:00 Nattverd. Sokneprest Michal Møgster.
Herdla kl.18:00 Nattverd. Sokneprest Astrid Marie Haugland. Offer : Kyrkjelydsarbeidet. Kveldsmåltid i kyrkjelydshuset etter gudstenesta.
Erdal kl. 18:00 Nattverd. Sokneprest Harald Forland.
Strusshamn kl.18:00 Nattverd. Sokneprest Michal Møgster. Offer: menighetsarbeidet

 6.4.2012 Langfredag
Ask kl.11:00 Sokneprest Michal Møgster
Tveit kl.11:00 Fungerende sokneprest Hanne Zimmermannn

7.4.2012 Påskenatt
Ask kl. 23:00 Nattverd. Sokneprest Astrid Marie Haugland. Offer: IKO

8.4.2012 Påskedag
Erdal kl.11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest Harald Forland. Offer: NMS Thailand
Herdla kl.11:00 Dåp. Sokneprest Astrid Marie Haugland. Offer: Sjømannskyrkja/Norsk kyrkje i utlandet.
Strusshamn kl.11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest Michal Møgster. Offer: Misjon uten grenser.
Tveit kl.11:00 Dåp. Fungerende sokneprest Hanne Zimmermann. Offer: Sjømannsmisjonen/Norsk kirke i utlandet

9.4.2012 Andre påskedag
Ask kl.11:00 Dåp. Sokneprest Harald Forland. Offer: Menighetsarbeidet