Diakoniplan

Diakoniplan for Strusshamn

Diakoniplan for Strusshamn

Leder i Strusshamn diakoniutvalg er Mona Løchen. Medlemmene i utvalget er Kjersti Godø Johannessen, Adelheid Larsen og Linda Guttormsen. Soknediakon Jannicke Monstad Hana deltar i utvalget.