Diakoni

Formiddagstreff i Erdal kirke

Formiddagstreff i Erdal kirke

Neste gang er 1. juni 2017, kl. 12.00 – ca. kl. 14.15. John Steffensen kåserer. Min far, skomakeren. Elever fra Erdal barneskole underholder. Det blir servert et varmt måltid. Utlodning.