STRUSSHAMN

Strusshamn kirke

Strusshamn kirke

Bilder av Strusshamn kirke med den nye menighetsavdelingen og kontoravdelingen som ble bygget til i 2009.