Geir

Tveit kirke - utbygging

Tveit kirke – utbygging

Oppdatert 14. August med video og intervju med sokneprest Peter Johansen. Åpningsgudstjeneste og vigsling av kirken blir den 20. august 2017. Hjertelig velkommen. Se også facebook «kirkene på Askøy».Referat Herdla sokneråd

Referat Herdla sokneråd

Les Herdla sokneråd sine referat og årsmeldingar frå 2012 og utover…
Gamle referat er arkivert i ein mappe under soknerådet.
Klikk på overskrifta for å lese dokumenta