admin

Diakoniplan for Strusshamn

Diakoniplan for Strusshamn

Leder i Strusshamn diakoniutvalg er Mona Løchen. Medlemmene i utvalget er Kjersti Godø Johannessen, Linda Guttormsen og Sissel Juvik. Diakon Terje Knudsen er sekretær.