• Tveit kirke - utbygging

    Tveit kirke – utbygging

    Oppdatert 23. mai. Spiret er heist på plass etter å ha vært plassert på bakken i 11 måneder. Åpningsgudstjeneste og vigsling av kirken blir den 20. august 2017.
    Se også facebook «kirkene på Askøy».

Nytt menighetsblad

Nytt menighetsblad

Siste nummer av a:men er klart. Her kan du lese om William som er kommet til Norge fra Iran. Vi har vært på åpen dag på Trigger, og du kan bli bedre kjent med arbeidet som drives der. Det er snart tid for ny Juniorkonfirmant-samling for 7.klassingene på øya – meld dere på! Du kan lese om pinsens innhold. Og hva skjer i åpningsuken til Tveit kirke?

Formiddagstreff i Erdal kirke

Formiddagstreff i Erdal kirke

Neste gang er 1. juni 2017, kl. 12.00 – ca. kl. 14.15. John Steffensen kåserer. Min far, skomakeren. Elever fra Erdal barneskole underholder. Det blir servert et varmt måltid. Utlodning.