• Tveit kirke - utbygging

    Tveit kirke – utbygging

    Oppdatert 15. september med nytt bilde. En milepæl er nådd når vi kan feire kranselag på det nye bårehuset. Åpningsgudstjeneste / innvielse planlegges til august 2017. Se skisser av «Nye Tveit kirke».